Democratische principes

De AV

Coop Centraal is een democratische supermarkt. Dat betekent dat alle beslissingen uiteindelijk genomen worden door onze leden. Om dat te regelen hebben we nood aan een Algemene Vergadering. Daar zijn alle leden op welkom (al is het niet verplicht) en dat is het enige soevereine deel van Coop Centraal. Daarmee bedoelen we dat dat het enige orgaan is dat naar niemand anders moet luisteren. Alle andere delen geven eigenlijk enkel advies aan de AV. De AV kiest het bestuur en de controlegroep en moet alle belangrijke strategische beslissingen ratificeren.

Thematische werkgroepen

De meeste beslissingen worden voorbereid in een aantal thematische werkgroepen. Zij bestaan uit vrijwilligers van de AV en hebben elks een eigen thema, zoals producten en communicatie. Werkgroepen komen tweewekelijks samen in een gezamenlijk werkmoment. 

Dagelijks bestuur

Om de gaten tussen verschillende werkgroepen te dichten is er een dagelijks bestuur. Dat is een groep die iedere week samenkomt en elkaar op de hoogte houdt van de beslissingen van de werkgroepen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de administratie en de vlotte werking. Op termijn zullen dit vaste werknemers worden. Ze stellen de agenda op voor de AV en sturen dat voorstel door naar de controlecommissie.

Controlecommissie

De controlecommissie houdt in de gaten dat alles volgens plan gebeurt. Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de coöperanten: zij lossen conflicten op en confronteren mensen die hun 3u/maand niet werken. Bovendien kijken zij naar de achtergrond van de producten die we aanbieden en geven die duurzaamheids- en sociale scores. Zij brengen het voorstel voor de agenda van de AV samen met punten die coöperanten aanbrengen en werken de uiteindelijke agenda uit.

Bij Coop Centraal vinden we transparantie en duidelijkheid erg belangrijk. Daarom zijn er een aantal horizontale commissies: mensen die ingeroepen kunnen worden door elke werkgroep met dat doel. Zo staat de mediagroep ervoor in dat alle beslissingen en infodocumenten er ordelijk uitzien en voorzien zijn van handige overzichten en infographics. We zullen ook proberen zoveel mogelijk communicatie te vertalen in de talen van onze coöperanten en voor evenementen zullen we proberen tolken te voorzien. Dat is de taak van de vertalingscommissie. Ook leden van het dagelijks bestuur of de controlecommissie kunnen de werkgroepen vragen aanwezig te zijn in hun bijeenkomsten.

Horizontale commissies