EEN TOEKOMST VOOR IEDEREEN

Onze Missie

Het huidige economische systeem leidt tot ecologische vernieling en menselijk leed, maar met door historische methodes te combineren met moderne uitvindingen kunnen we dat systeem overwinnen. Bij De Coöperant vzw zetten we ons in om participatieve en coöperatieve projecten en instituties te bedenken, bouwen en versterken die al hun leden als gelijken behandelen.  We willen duurzame projecten oprichten die zelfstandig zijn en economisch rendabel opereren. Alleen zo kunnen we een sociale, ecologische en democratische economie opbouwen, die niet fundamenteel op uitbuiting is gebaseerd. Onze projecten maken een concreet verschil voor concrete mensen en zijn repliceerbaar over de hele wereld.

KERNWAARDEN

Sociale gelijkheid

Bij De Coöperant vinden we dat mensen niet alleen de vrijheid moeten hebben om de keuzes te maken die ze willen, maar ook de mogelijkheid. Daarom zetten we ons in om de sociale discrepanties te verkleinen en achten we iedereen als evenveel waard, ongeacht inkomen, afkomst of gender. 

 

Ecologie

Overstromingen, droogtes, hittegolven… de temperaturen stijgen en het klimaat warmt op. Bij De Coöperant vinden we dat menselijke activiteit in samenwerking met het ecosysteem moet gebeuren, in plaats van ertegen.

 

Democratie

Een wereld waarin een selecte groep mensen beslissingen nemen die de toekomst bepaalt van anderen zonder steun van die anderen is een onrechtvaardige wereld. Daarom zet De Coöperant zich in om directe democratie toe te passen en transparante informatie te voorzien. 

Ons Verhaal

In 2018 begonnen mensen massaal op straat te komen voor een ambitieuzer en rechtvaardiger klimaatbeleid. Met de eis om klimaatrechtvaardigheid slaagden ze er in om miljoenen jongeren op de hele wereld school te laten missen. Wij waren enkele van die jongeren. Via een lange weg vol manifestaties, symbolische acties en gesprekken met politici realiseerden we ons dat we nood hebben aan een ander soort engagement. De Coöperant vzw ontstond vanuit een verlangen om meer concrete verandering te zien en een frustratie met hoe de klimaatbeweging met het sociale vraagstuk omgaat. Met onze projecten hopen we aan te kunnen tonen dat er alternatieven zijn die werken. We willen intelligente, idealistische jongeren een toekomst verzekeren en houden tot op heden nauwe banden met de klimaatjongeren aan.